08:57 29/06/2017

“Yên Bái sẽ chấp hành nghiêm mọi yêu cầu của thanh tra”

Bảo Quyên

UBND tỉnh Yên Bái chủ động đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra tài sản của em trai Bí thư Tỉnh ủy để đảm bảo tính khách quan

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ, ngày 27/6.<br>
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ, ngày 27/6.<br>
“UBND tỉnh Yên Bái cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi yêu cầu của đoàn Thanh tra Chính phủ theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và pháp luật về thanh tra”.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ, ngày 27/6.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra về quản lý đất đai và các nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản liên quan tới thửa đất tại tổ 42, tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái của gia đình bà Hoàng Thị Huệ - là vợ ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc yêu cầu của đoàn thanh tra.

Theo đó, các đơn vị nói trên phải báo cáo, cung cấp thông tin, giải trình theo đúng kế hoạch thanh tra cũng như yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra cũng như các thành viên trong đoàn thanh tra. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cử người có trách nhiệm, thẩm quyền làm việc với đoàn thanh tra theo yêu cầu.

Chủ tịch Yên Bái giao cho thanh tra tỉnh Yên Bái là đầu mối thường trực, giúp việc theo yêu cầu của đoàn thanh tra; khi có yêu cầu với các cơ quan, tổ chức liên quan đối với 2 nhóm vấn đề về quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng và minh bạch tài sản, kê khai tài sản UBND tỉnh sẽ cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn thanh tra để phối hợp, giúp việc đảm bảo Đoàn thanh tra hoàn thành đúng kế hoạch và thời gian theo quy định, đảm bảo đúng pháp luật về thanh tra và pháp luật có liên quan.

Theo ông Đỗ Đức Duy, vừa qua, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến tài sản nhà đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành thanh tra vụ việc theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, vì đối tượng thanh tra là hộ gia đình ông Phạm Sỹ Quý - em trai của Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm, UBND tỉnh Yên Bái đã chủ động đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc để đảm bảo tính khách quan.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-TTCP ngày 26/6/2017 thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái, việc chấp hành pháp luật của UBND tỉnh Yên Bái về minh bạch tài sản thu nhập.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái đối với thửa đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có liên quan đến hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ. Việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai liên quan đến thửa đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân của gia đình bà Hoàng Thị Huệ.

Thời gian thanh tra 15 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2010 đến tháng 6/2017, khi cần thiết có thể xem xét đến trước và sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn Thanh tra gồm 6 thành viên do Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt làm Trưởng đoàn.