08:52 06/09/2010

Yêu cầu báo cáo hoạt động của dự án trên 1 tỷ USD

Anh Minh

Trong số 100 dự án đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, hiện có 16 dự án có số vốn trên 1 tỷ USD

Vũng Áng (Hà Tĩnh) là nơi thu hút dự án FDI có số vốn lớn.
Vũng Áng (Hà Tĩnh) là nơi thu hút dự án FDI có số vốn lớn.
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, Bộ này vừa yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo về tình hình triển khai hoạt động trước ngày 10/9.

Theo đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư số vốn đăng ký trên 1 tỷ USD, dự án đất đô thị trên 5ha, các dự án bất động sản khác có diện tích trên 50ha, dự án khai thác chế biến khoáng sản... đều nằm trong diện phải báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, góp vốn, tình hình lao động, môi trường...

Yêu cầu này được Bộ Kế hoạch - Đầu tư ra trong bối cảnh đa số các dự án lớn đều triển khai chậm. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong số 100 dự án đầu tư lớn nhất, hiện có 16 dự án có số vốn trên 1 tỷ USD. Dự án lớn nhất có số vốn đăng ký 7,87 tỉ USD của Tập đoàn Formosa (Đài Loan) sản xuất ximăng, thép và xây dựng cảng tại Hà Tĩnh.