17:41 04/07/2016

Yêu cầu cơ quan báo chí quản chặt trang Fanpage trên Facebook

Thủy Diệu

Cục Báo chí vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí về việc tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang Fanpage Facebook

Theo Cục Báo chí, thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước mở Fanpage (diễn đàn trên Facebook) để đăng tải bài viết từ báo điện tử, tuy nhiên, một số cơ quan báo chí chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến bình luận.
Theo Cục Báo chí, thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước mở Fanpage (diễn đàn trên Facebook) để đăng tải bài viết từ báo điện tử, tuy nhiên, một số cơ quan báo chí chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến bình luận.
Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn số 779/CBC-TTPC gửi các cơ quan báo chí về việc tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang Fanpage Facebook.

Theo Cục Báo chí, thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước mở Fanpage (diễn đàn trên Facebook) để đăng tải bài viết từ báo điện tử. Qua kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm cho thấy, một số cơ quan báo chí mở Fanpage Facebook nhưng chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến bình luận để một số đối tượng lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng.
 
Vì thế, để đảm bảo hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên các trang Fanpage của cơ quan báo chí tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên Fanpage chính thức của cơ quan mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luận xấu.
 
Đồng thời Cục cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành Fanpage, thực hiện yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành.

Cục Báo chí cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng của Bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp cung cấp nội dung vi phạm trên môi trường mạng.