09:31 24/08/2017

Yêu cầu Hà Nội trả quyền “ông chủ” các doanh nghiệp về SCIC

Song Hà

Trường hợp có đặc thù, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định

Theo SCIC, sau hơn 10 năm thực hiện tiếp nhận và kinh doanh vốn nhà 
nước, tổng vốn mà doanh nghiệp này tiếp nhận đạt 151.900 tỷ đồng.
Theo SCIC, sau hơn 10 năm thực hiện tiếp nhận và kinh doanh vốn nhà nước, tổng vốn mà doanh nghiệp này tiếp nhận đạt 151.900 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa về SCIC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp có đặc thù, UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

Về quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Hà Nội thực hiện tương tự như trường hợp Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với Tp.HCM tại công văn số 2479/VPCP-KTTH ngày 18/8/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Theo SCIC, sau hơn 10 năm thực hiện tiếp nhận và kinh doanh vốn nhà nước, tổng vốn mà doanh nghiệp này tiếp nhận đạt 151.900 tỷ đồng. Giá trị này bao gồm cả phần thu cổ tức trong 10 năm qua 25.700 tỷ đồng, cả phần thu lãi bán vốn: 19.400 tỷ đồng và số vốn còn lại theo thị trường là khoảng 106.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không ít các bộ ngành, địa phương hiện nay vẫn không muốn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về cho SCIC. Trong đó nguyên nhân chính được xác định là bộ, ngành, địa phương muốn giữ lại doanh nghiệp để quản lý hoặc tiến hành bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cùng với đó, dù quy định đã có nhưng lại chưa rạch ròi trách nhiệm xử lý với những đơn vị chậm chuyển giao vốn, khi mà họ vẫn đang là “ông chủ” của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc mình.