10:14 30/08/2014

Yêu cầu khôi phục vận tải hành khách Bắc - Nam bằng đường biển

Từ Nguyên

Tổng kinh phí đầu tư cho phát triển đội tàu từ nay đến năm 2020 khoảng từ 20.000 đến 30.000 tỷ đồng

Cùng với vận tải hàng hoá, Thủ tướng yêu cầu khôi phục tuyến vận tải hành khách Bắc - Nam bằng đường biển - Trong ảnh là tàu chở khách du lịch của Đức đến Phú Quốc mới đây.
Cùng với vận tải hàng hoá, Thủ tướng yêu cầu khôi phục tuyến vận tải hành khách Bắc - Nam bằng đường biển - Trong ảnh là tàu chở khách du lịch của Đức đến Phú Quốc mới đây.
Tổng kinh phí đầu tư cho phát triển đội tàu từ nay đến năm 2020 khoảng từ 20.000 đến 30.000 tỷ đồng, tương đương 1 đến 1,5 tỷ USD, chủ yếu do các doanh nghiệp tự huy động từ các nguồn vốn hợp pháp.

Theo quy hoạch phát triển vận tải biển đến 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt, các đơn vị liên quan phải tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải biển để đảm nhiệm vận chuyển hàng hóa trong nước, giảm tải cho vận tải bằng đường bộ; đảm nhận vận chuyển phần lớn khối lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng đường biển; tham gia vận chuyển hàng hóa trên các tuyến biển xa, khu vực Bắc Âu, Nam Mỹ.

Đáng chú ý, quy hoạch do Thủ tướng duyệt yêu cầu các đơn vị chức năng khôi phục tuyến vận tải hành khách trên trục Bắc - Nam vào thời gian thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Về khối lượng vận tải của đội tàu biển Việt Nam đến năm 2020, quy hoạch đặt ra phải đạt khoảng từ 140 đến 152 triệu tấn, trong đó vận tải biển quốc tế đạt khoảng từ 40 đến 46 triệu tấn, vận tải biển trong nước đạt khoảng từ 100 đến 106 triệu tấn.

Tổng trọng tải đội tàu hàng vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 đạt khoảng từ 6,84 đến 7,52 triệu tấn (DWT).

Nhu cầu bổ sung đội tàu đến năm 2020 khoảng từ 1,38 đến 2,12 triệu tấn; nhu cầu bổ sung sức chở đội tàu khách du lịch, tàu khách ven biển ra đảo khoảng 14.000 ghế ngồi.

Tổng kinh phí đầu tư cho phát triển đội tàu từ nay đến năm 2020 khoảng từ 20.000 đến 30.000 tỷ đồng (khoảng từ 1 - 1,5 tỷ USD), chủ yếu do các doanh nghiệp tự huy động từ các nguồn vốn hợp pháp.

Quy hoạch nêu rõ, đến năm 2020, đào tạo và bồi dưỡng đạt khoảng 42.000 sỹ quan, thuyền viên.

Quy hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực vận tải biển, đặc biệt là thủ tục hành chính tại các cảng biển và thủ tục đăng ký tàu biển; nhanh chóng triển khai ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động hàng hải, thực hiện chính sách một cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng biển.

Thủ tướng cũng chỉ định Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tiếp tục làm nòng cốt trong lĩnh vực vận tải biển và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) làm nòng cốt trong lĩnh vực công nghiệp đóng, sửa chữa tàu biển.