06:00 28/06/2013

Yêu cầu kiểm tra, rà soát các thuỷ điện nhỏ

Ngô Trang

Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong đó trên 6.000 hồ chứa có quy mô nhỏ

Trong thời gian qua liên tiếp xảy ra các sự cố tại các đập thuỷ điện nhỏ, gây mất an toàn cho người dân.<br>
Trong thời gian qua liên tiếp xảy ra các sự cố tại các đập thuỷ điện nhỏ, gây mất an toàn cho người dân.<br>
Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra an toàn đất thuỷ điện và thuỷ lợi quy mô nhỏ trên địa bàn do mình quản lý.

Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong đó trên 6.000 hồ chứa có quy mô nhỏ, dung tích hồ chứa nhỏ hơn 10 triệu m3 hoặc công suất nhà máy thủy điện nhỏ hơn 15MW. Về cơ bản các công trình thủy lợi, thủy điện được nghiệm thu đưa vào sử dụng đang vận hành an toàn, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã xảy ra một số sự cố công trình thủy điện, thủy lợi quy mô nhỏ như: vỡ đập tràn hồ chứa thủy lợi Z20, tràn đập phá hỏng nhà máy công trình thủy điện Hố Hô, Hà Tĩnh; đổ tường chắn bê tông công trình thủy điện Đăk Rông 3, Quảng Trị; vỡ đường ống áp lực công trình thủy điện Đăm Bol – Đạ Tẻl, Lâm Đồng…và gần đây là sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2, Gia Lai; vỡ bể áp lực công trình Thủy điện Ea Súp 3, Đăk Lăk…

Bộ Xây dựng cho biết, qua kiểm tra, xác định nguyên nhân các sự cố, đã phát hiện một số tồn tại về quản lý chất lượng công trình. Cụ thể, trong nhiều trường hợp, chủ đầu tư các công trình thủy lợi, thủy điện để xảy ra sự cố là các doanh nghiệp tư nhân, tự tổ chức quản lý đầu tư và thi công xây dựng công trình trong khi kinh nghiệm còn hạn chế.

Bên cạnh đó, năng lực của một số nhà thầu tham gia xây dựng công trình như tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng công trình… không đảm bảo theo quy định của pháp luật; công tác quản lý chất lượng trong các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng không tuân thủ chặt chẽ theo quy định…

Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng nhận định các công trình thủy điện, thủy lợi quy mô nhỏ tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng xây dựng và có nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành, khai thác.

Do đó, sau khi Văn phòng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện quy mô nhỏ trên địa bàn và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng. Đồng thời gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/7/2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý các địa phương, khi kiểm tra rà soát cần chú ý kiểm tra năng lực của các nhà thầu, công tác quản lý chất lượng, thẩm tra thiết kế và công tác nghiệm thu công trình theo quy định về an toàn đập.

Bộ cũng đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung trên.