21:55 03/10/2017

Yêu cầu thanh tra hai chi nhánh của Maritime Bank và Eximbank

Bảo Quyên

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo kết quả thanh tra lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12 tới

Phó thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả thanh tra lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12 tới.
Phó thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả thanh tra lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12 tới.
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu thanh tra việc chấp hành pháp luật của hai chi nhánh ngân hàng, thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Nha Trang trong việc cho 4 doanh nghiệp vay vốn tín dụng.

Trước đó, bà Trương Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hân đã có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Thu Khánh, nguyên Giám đốc Eximbank - Chi nhánh Nha Trang và một số cá nhân liên quan đến quan hệ tín dụng giữa Công ty TNHH Quốc Hân với Maritime Bank- Chi nhánh Khánh Hòa và Eximbank - Chi Nhánh Nha Trang.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước thanh tra việc chấp hành pháp luật của Maritime Bank - Chi nhánh Khánh Hòa và Eximbank - Chi nhánh Nha Trang trong việc cho Công ty TNHH Quốc Hân, Công ty TNHH Long Thủy, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Khải Hoàn và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Kim vay vốn tín dụng.

Phó thủ tướng yêu cầu trưng cầu giám định chữ ký trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản nếu có dấu hiệu làm giả và các tài liệu có liên quan.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu chỉ đạo Cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước kết luận nội dung tố cáo của bà Trương Thị Đào và phản ánh của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang tại văn bản số 808/THA ngày 19/4/2017; thông báo kết quả giải quyết tố cáo, phản ánh cho bà Trương Thị Đào và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang.

Phó thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả thanh tra lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12 tới.