00:27 10/05/2018

Yêu cầu theo dõi chặt chính sách thương mại bảo hộ của Mỹ

Song Hà

Thủ tướng đồng ý trước mắt tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật hiện hành

Bên trong hãng sản xuất xe Ford của Mỹ.
Bên trong hãng sản xuất xe Ford của Mỹ.

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình thực hiện chính sách thuế chuyển lợi về nước và chính sách thương mại bảo hộ của Mỹ để đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Văn phòng Chính phủ nêu rõ, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc triển khai khuyến nghị của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thực hiện chính sách thuế chuyển lợi về nước và chính sách thương mại bảo hộ của Mỹ để đánh giá các tác động, ảnh hưởng của chính sách này đến kinh tế, đầu tư, thương mại của nước ta và đề xuất giải pháp xử lý cho phù hợp, kịp thời.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi hoạt động sẽ được hưởng một số ưu đãi về cơ chế đầu tư và thuế trong đó sẽ được áp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt quá trình hoạt động hoặc được hưởng thuế suất 10% hoặc 17% trong 15 năm đầu tiên (tính từ tháng 1/2016);

Cùng với đó được miễn thuế, giảm thuế, gồm miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời hạn thuê hoặc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian xây dựng cơ bản hoặc được giảm tiền thuê đất.