09:06 16/01/2009

1 tỷ USD kích cầu chính thức có địa chỉ

Bảo Anh

Phương án sử dụng khoản kích cầu đầu tư 17.000 tỷ đồng vừa được Chính phủ thông qua

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 15/1 - Ảnh: VNA.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 15/1 - Ảnh: VNA.
Tại phiên họp ngày 15/1, Thường trực Chính phủ và một số bộ ngành liên quan đã quyết định thông qua phương án sử dụng khoản kích cầu đầu tư 17.000 tỷ đồng trong năm 2009.

Cấp bù lãi suất 4% cho doanh nghiệp

Theo phương án này, Chính phủ quyết định nguồn vốn kích cầu đầu tư này được sử dụng chủ yếu bằng hình thức bù lãi suất khi doanh nghiệp vay vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh (các doanh nghiệp vay vốn lưu động để nhập khẩu hàng tiêu dùng chưa thiết yếu, vay kinh doanh chứng khoán, tài chính, ngân hàng, vay vốn để trả nợ các hợp đồng tín dụng khác… không được hưởng chính sách ưu đãi này).

Sau khi thảo luận với Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành liên quan, Thường trực Chính phủ đã thống nhất mức bù lãi suất là 4% cho các khoản vay vốn lưu động theo tiêu chí nêu trên trong năm 2009 với thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 12 tháng.

Đối tượng được hưởng thụ bao gồm tất cả các các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khi vay vốn lưu động ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. Thời điểm thực hiện bắt đầu ngay sau khi quyết định thông qua.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mục đích của việc cấp bù lãi suất là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng với chi phí hợp lý, tạo động lực cho hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động huy động vốn và cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính triển khai ngay phương án cấp bù lãi suất thông qua cho vay vốn lưu động ở các ngân hàng thương mại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu thủ tục cho vay nhanh, đơn giản, hiệu quả đối với các dự án, công trình kinh tế - xã hội đang triển khai và có khả năng hoàn thành trong năm 2009 và 2010 cũng như một số các công trình cấp bách, quan trọng khác.

Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp

Ngoài việc cấp bù lãi suất, Thường trực Chính phủ cũng thống nhất thông qua cơ chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 20 tỷ đồng và dưới 500 lao động.

Tuy nhiên, đối với những ngành nghề có tính chất dịch vụ, như tư vấn, kinh doanh chứng khoán, vui chơi giải trí… thì không thuộc diện hưởng ưu đãi này.

Đối với thời hạn, phí và mức bảo lãnh, Chính phủ quy định: thời hạn bảo lãnh phù hợp với thời hạn cho vay và chu kỳ sản xuất kinh doanh với mức bảo lãnh tối đa bằng 100% số nợ gốc và lãi phát sinh. Phí bảo lãnh tối đa bằng 0,5%/năm/số tiền được bảo lãnh.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính đảm bảo nguồn 200 tỷ đồng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để hình thành nguồn vốn ban đầu cho quỹ bù đắp rủi ro bảo lãnh tín dụng.

Ngoài ra, Thường trực Chính phủ cũng cho ý kiến về việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, chính sách thuế để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu.

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện giảm, giãn thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Riêng đối với thuế giá trị gia tăng, Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu giảm 50% từ ngày 1/2/2009 đối với một số hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp có mức thuế thay đổi so với năm 2008 như than đá, đất, đá, cát, sỏi, sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; ôtô và linh kiện ôtô như động cơ, hộp số, bộ ly hợp, sản phẩm bê tông công nghiệp; sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu…

Hỗ trợ người nghèo đón Tết

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho các hộ nghèo với mức 200.000 đồng/người nhưng không vượt quá 1 triệu đồng/1 hộ nghèo.

Việc xác định hộ nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010.

Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, Chính phủ sẽ hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ người nghèo.

Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% thì ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 50% kinh phí. Các địa phương còn lại, kinh phí do  ngân sách địa phương tự thu xếp.

Theo ước tính, tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Kỷ Sửu này với mức nêu trên là khoảng 3.800 tỷ đồng.