15:28 25/05/2017

10 công ty niêm yết lớn nhất thế giới

Kim Tuyến

Forbes công bố danh sách công ty niêm yết lớn nhất thế giới 2017 Global 2000

<span style="font-size: 13.3333px;">Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc tiếp tục là công ty niêm yết lớn nhất thế giới của Forbes năm 2017 - Ảnh: Reuters.</span>
<span style="font-size: 13.3333px;">Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc tiếp tục là công ty niêm yết lớn nhất thế giới của Forbes năm 2017 - Ảnh: Reuters.</span>