13:01 30/10/2016

10 tháng qua, mỗi giờ Việt Nam có 16 doanh nghiệp mới

Bạch Dương

Số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn bình quân tăng mạnh nhờ do hiệu ứng tích cực từ những đổi mới chính sách

Tổng cục Thống kê nhận định, tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm nay cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.
Tổng cục Thống kê nhận định, tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm nay cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.
Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng.

“Đã phát huy hiệu quả”

Theo đó, riêng trong tháng 10, cả nước có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81.500 tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Còn nếu tính chung 10 tháng, cả nước có 91.765 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 710.600 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 1,06 triệu người, giảm 8,3% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng năm nay còn có 22.486 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 114.300 doanh nghiệp.

Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày có khoảng 380 doanh nghiệp thành lập mới, mỗi giờ khoảng 16 doanh nghiệp ra đời.

“Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới”, Tổng cục Thống kê cho biết, đồng thời nhấn mạnh số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 10 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng.

Nhiều dấu hiệu tích cực

10 tháng qua, một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký, như kinh doanh bất động sản tăng 93,5% về số doanh nghiệp và tăng 213,5% về vốn đăng ký. Đây là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Đáng chú ý, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 16,2% nhưng số vốn đăng ký tăng 26,7% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thống kê nhận định, tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm nay cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, khi số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao, số doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ tăng nhẹ.

Nghị quyết 35 của Chính phủ được áp dụng với mục tiêu cởi trói cho doanh nghiệp, giảm thanh tra/kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm, không hình sự hoá quan hệ kinh tế… cùng với đó là hàng loạt các luật, nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp mới giảm xuống chỉ còn 3 ngày.

Mới đây, Việt Nam cũng nâng 9 bậc trong bảng xếp hạng mới về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB).