10:13 23/02/2013

10 tỉnh có GDP lớn nhất Trung Quốc

An Huy

GDP của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đạt mức 913,8 tỷ USD trong năm 2012, đưa địa phương này năm 24 liên tiếp có GDP lớn nhất nước này