13:39 30/09/2019

10 trường đại học Mỹ có lượng hồ sơ ứng tuyển lớn nhất

Thăng Điệp

Những trường đại học lớn nhất ở Mỹ luôn nhận được hàng chục nghìn hồ sơ ứng tuyển mỗi năm

Sinh viên Đại học California, cơ sở Los Angeles - Ảnh: Getty/CNBC.
Sinh viên Đại học California, cơ sở Los Angeles - Ảnh: Getty/CNBC.

Những trường đại học lớn nhất ở Mỹ luôn nhận được hàng chục nghìn hồ sơ ứng tuyển mỗi năm, trong đó những trường nhận trên 50.000 hồ sơ.

Đối với mỗi trường đại học, sẽ chỉ có một phần trong số các thí sinh ứng tuyển được chấp nhận, và cũng chỉ một phần trong số các thí sinh được nhận chọn học trường đó.

Theo hãng tin CNBC, hàng năm, các trường đại học và cao đẳng Mỹ đều phải nộp số liệu về lượng hồ sơ ứng tuyển lên Bộ Giáo dục nước này. Dựa trên dữ liệu từ Bộ Giáo dục Mỹ, CNBC đưa ra danh sách 10 trường đại học Mỹ có lượng hồ sơ ứng tuyển lớn nhất trong năm 2018:

10. Đại học BostonSố hồ sơ ứng tuyển: 60.825

1

Số hồ sơ được nhận: 15.273
Số sinh viên nhập học: 3.498
Tỷ lệ trúng tuyển: 25,1%
Tỷ lệ nhập học: 22,9%

9. Đại học Bang San Diego

Số hồ sơ ứng tuyển: 60.910
Số hồ sơ được nhận: 21.574
Số sinh viên nhập học: 5.366
Tỷ lệ trúng tuyển: 35,4%
Tỷ lệ nhập học: 24,9%

8. Đại học Công lập Bang California, Long Beach

2

Số hồ sơ ứng tuyển: 63.048
Số hồ sơ được nhận: 17.650
Số sinh viên nhập học: 4.138
Tỷ lệ trúng tuyển: 28%
Tỷ lệ nhập học: 23,4%

7. Đại học New York

Số hồ sơ ứng tuyển: 64.007
Số hồ sơ được nhận: 17.707
Số sinh viên nhập học: 6.022
Tỷ lệ trúng tuyển: 27,7%
Tỷ lệ nhập học: 34%

6. Đại học California, Davis

Số hồ sơ ứng tuyển: 70.952
Số hồ sơ được nhận: 30.762
Số sinh viên nhập học: 5.868
Tỷ lệ trúng tuyển: 43,4%
Tỷ lệ nhập học: 19,1%

5. Đại học California, Santa Barbara

Số hồ sơ ứng tuyển: 81.824
Số hồ sơ được nhận: 26.846
Số sinh viên nhập học: 4.538
Tỷ lệ trúng tuyển: 32,8%
Tỷ lệ nhập học: 16,9%

4. Đại học California, Berkeley

3

Số hồ sơ ứng tuyển: 85.044
Số hồ sơ được nhận: 14.549
Số sinh viên nhập học: 6.379
Tỷ lệ trúng tuyển: 17,1%
Tỷ lệ nhập học: 43,8%

3. Đại học California, Irvine

Số hồ sơ ứng tuyển: 85.092
Số hồ sơ được nhận: 31.063
Số sinh viên nhập học: 6.545
Tỷ lệ trúng tuyển: 36,5%
Tỷ lệ nhập học: 21,1%

2. Đại học California, San Diego

Số hồ sơ ứng tuyển: 88.446
Số hồ sơ được nhận: 30.061
Số sinh viên nhập học: 5.699
Tỷ lệ trúng tuyển: 34%
Tỷ lệ nhập học: 19%

1. Đại học California, Los Angeles

4

Số hồ sơ ứng tuyển: 102.225
Số hồ sơ được nhận: 16.456
Số sinh viên nhập học: 6.038
Tỷ lệ trúng tuyển: 16,1%
Tỷ lệ nhập học: 36,7%