12:03 17/06/2015

10 tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới

Diệp Vũ

Danh sách 10 tỷ phú tự mình làm ra tài sản giàu nhất thế giới do công ty nghiên cứu Wealth-X thực hiện, Business Insider giới thiệu

<br>
<br>