12:54 17/12/2017

13 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

ITD, PNJ, DHP, VPI, TLG, DPM, VSC, SFI, FDT, IDV, VNE, SBA và DP3 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

ITD, PNJ, DHP, VPI, TLG, DPM, VSC, SFI, FDT, IDV, VNE, SBA và DP3 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 3/1/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2017.

* Ngày 12/1/2018, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) trả cổ tức đợt 2/năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2017.

* Ngày 19/1/2018, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2017.

* Ngày 29/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã VPI-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2017.

* Ngày 5/1/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2017.

* Ngày 24/1/2018, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2017.

* Ngày 29/12/2017, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/năm 2016 với tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2017.

* Ngày 10/1/2018, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) chia cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2017.

* Ngày 08/01/2018, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2017.

* Ngày 10/1/2018, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2017.

* Ngày 11/1/2018, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2017.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.

* Ngày 18/1/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã DP3-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.