10:33 19/08/2008

20% dân số thế giới thiếu nước

N.Hạnh

Theo Liên hiệp quốc, hiện 20% dân số thế giới tại 30 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Theo AFP ngày 18/8, khoảng 2.500 chuyên gia sẽ tập trung tại Stockholm (Thụy Điển) trong hội nghị thường niên “Tuần lễ nước thế giới”.

Với tiêu chí “Phát triển và triển vọng về nước: cho một thế giới sạch và mạnh khỏe”, chủ đề thảo luận của hội nghị năm nay tập trung vào các vấn đề vệ sinh và hệ thống nhà vệ sinh trên thế giới, vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến cuộc sống của 2,6 tỷ người.

Hiện 1/2 dân số thế giới phải sống trong cảnh thiếu nhà vệ sinh đạt chuẩn và điều này đang đặt ra một thách thức đối với sức khỏe cộng đồng cũng như đối với nguồn tài nguyên quý giá là nước.

Theo thống kê của Liên hiệp quốc, hiện 20% dân số thế giới tại 30 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và con số này sẽ tăng lên 30% đến năm 2025.

Khí hậu thay đổi, dân số tăng nhanh cùng với sự phát triển kinh tế tại châu Á và châu Phi là những nguyên nhân khiến việc đáp ứng nhu cầu về nước toàn cầu trở nên khó khăn.