10:24 25/05/2018

20 ngân hàng lớn nhất thế giới

Phương Linh

Danh sách dưới đây gồm 20 ngân hàng lớn nhất có tài sản trên 1.000 tỷ USD ở khắp châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu

S&P Global Intelligence vừa công bố xếp hạng thường niên các ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tài sản năm 2017. Theo đó, các nhà băng Trung Quốc tiếp tục thống trị danh sách, chiếm tới 1/3.

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

1. Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc (ICBC) - Tài sản: 4.000 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

2. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) - Tài sản: 3.400 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

3. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) - Tài sản: 3.240 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

4. Bank of China (BOC) - Tài sản: 2.990 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 5.

5. Mitsubishi UFJ Financial, Nhật Bản - Tài sản: 2.790 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 6.

6. JPMorgan Chase, Mỹ - Tài sản: 2.530 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 7.

7. HSBC, Anh - Tài sản: 2.520 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 8.

8. BNP Paribas, Pháp - Tài sản: 2.360 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 9.

9. Bank of America, Mỹ- Tài sản: 2.280 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 10.

10. Credit Agricole, Pháp - Tài sản: 2.120 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 11.

11. Wells Fargo, Mỹ - Tài sản: 1.950 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 12.

12. Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank) - Tài sản: 1.870 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 13.

13. Citigroup, Mỹ - Tài sản: 1.840 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 14.

14. Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui, Nhật Bản - Tài sản: 1.780 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 15.

15. Deutsche Bank, Đức - Tài sản: 1.770 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 16.

16. Banco Santander, Tây Ban Nha - Tài sản: 1.740 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 17.

17. Tập đoàn Tài chính Mizuho, Nhật Bản - Tài sản: 1.720 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 18.

18. Barclays, Anh - Tài sản: 1.531,7 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 19.

19. Societe Generale, Pháp - Tài sản: 1.531,1 tỷ USD

20 ngân hàng lớn nhất thế giới - Ảnh 20.

20. Groupe BPCE, Pháp - Tài sản: 1.510 tỷ USD