21:12 14/11/2016

20 nhà máy nhiệt điện cần 45 triệu tấn than để vận hành

Bạch Dương

Ô nhiễm môi trường tại các dự án nhiệt điện than là một trong 8 vấn đề Bộ Công Thương sẽ phải giải trình lên Chính phủ

Cả nước có khoảng 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công
 suất đặt máy 13.110 MW, tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn than/năm.
Cả nước có khoảng 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất đặt máy 13.110 MW, tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn than/năm.
Bộ Công Thương vừa công bố kết quả rà soát môi trường tại các nhà máy nhiệt điện trên cả nước.

Theo đó, cả nước có khoảng 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất đặt máy 13.110 MW, tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn than/năm. Lượng tro xỉ, thạch cao thải ra hơn 15.700 triệu tấn/năm. Dự kiến tới năm 2020 có thêm 12 dự án nhiệt điện than được đưa vào hoạt động và tổng công suất lắp đặt là 24.370 MW.

Theo kiểm tra của Bộ Công Thương, tính đến tháng 11, các nhà máy đã thực hiện việc lập và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, một số nhà máy đã đi vào vận hành nhưng chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường như Vũng Áng, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, Formosa Hà Tĩnh. Bộ Công Thương cho biết, các nhà máy đã gấp rút hoàn thành và đã đáp ứng các quy định.

Hiện tại, nước thải công nghiệp, sinh hoạt của các nhà máy được xử lý đạt quy chuẩn về môi trường và hầu hết được tuần hoàn tái sử dụng cho các mục đích khác nhau trong nhà máy. Nước làm mát sau quá trình trao đổi nhiệt để làm mát bình ngưng, được giải nhiệt và xả ra nguồn tiếp nhận như sông hoặc biển và đảm bảo nhiệt độ thấp hơn 400C để không ảnh hưởng tới môi sinh.

Qua kết quả rà soát, Bộ Công Thương cho rằng vẫn còn thiếu nhiều quy định cụ thể về trách nhiệm của các bộ, ngành trong tổ chức thực hiện pháp luật về môi trường, thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành.

Riêng đối với lĩnh vực nhiệt điện, một số vấn đề cần giải quyết để đảm bảo việc phát triển nhiệt điện một cách bền vững, gắn với bảo vệ môi trường như công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thẩm định, phê duyệt báo cáo xây dựng công tình bảo vệ môi trường, thiết kế cơ sở của các dự án.

Do đó, Bộ Công Thương dự kiến sẽ áp dụng nhiều biện pháp mạnh để làm rõ trách nhiệm, việc phân công, phân cấp và công tác phối hợp giữa các Bộ/ngành, giữa trung ương và địa phương trong công tác quản lý môi trường của ngành, lĩnh vực.

"Kiên quyết từ chối đầu tư các dự án có công nghệ tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải, cải thiện môi trường. Lắp đặt hệ thống giám sát, quan trắc môi trường tự động, kết nối với đơn vị chức năng tại địa phương theo quy định”, Bộ Công Thương khẳng định quan điểm.

Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các dự án nhiệt điện than cũng là một trong 8 vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương giải trình trong buổi làm việc của Tổ công tác Chính phủ với Bộ Công Thương ngày 14/11.

Trong một diễn biến liên quan, 10 tháng năm nay Việt Nam đã nhập khoảng hơn 10 triệu tấn than, cao gấp nhiều lần so với kế hoạch nhập 3 triệu tấn của Bộ Công Thương trong năm 2016.

Theo Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, hiện trong nước còn tồn kho khoảng 11 triệu tấn than.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành một danh sách các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Trong đó có nhiều dự án nhiệt điện góp mặt trong danh sách này như: nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.