08:06 01/04/2016

25 quốc gia, vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới

Bình Minh

Danh sách 25 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người