17:16 07/02/2018

3 chuyên cơ cá nhân đình đám dành cho giới giàu

Hoài Thu

Dưới đây là những trải nghiệm xa xỉ trên các máy bay cá nhân nổi bật dành cho giới giàu và nổi tiếng

Trải nghiệm xa xỉ trên 3 chuyên cơ cá nhân Gulfstream G500, Textron Cessna Citation Longitude và HondaJet  - Video: Bloomberg.