00:36 05/09/2010

47 công ty chứng khoán chưa đăng ký giao dịch trực tuyến

Kim Tuấn

Hiện vẫn còn 47 công ty chứng khoán chưa nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyền theo quy định

Các công ty chứng khoán chưa nộp hồ sơ đăng ký có cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ trước 30/9/2010.
Các công ty chứng khoán chưa nộp hồ sơ đăng ký có cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ trước 30/9/2010.
Ủy ban Chứng khoán cho biết hiện vẫn còn 47 công ty chứng khoán chưa nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyền theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.

Thông tư số 50/TT-BTC ngày 16/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán quy định: “Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải là công ty chứng khoán thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán và phải đăng ký chấp thuận với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” (Điểm 5.3.1 Khoản 5.3 Mục 5).

Tuy nhiên, đến nay việc đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư của phần lớn các công ty chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chưa kịp thời.

Hiện Ủy ban Chứng khoán mới chỉ cấp giấy chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư cho 13 công chứng khoán.

Đầu mối này cũng đã nhận được hồ sơ đăng ký của 44 công ty chứng khoán nhưng không đầy đủ hồ sơ theo quy định. Ủy ban đã có công văn hướng dẫn và yêu cầu bổ sung nhưng đến nay các công ty chứng khoán vẫn chưa thực hiện bổ sung theo yêu cầu.

Tính đến 1/9/2010, vẫn còn 47 công ty chứng khoán chưa nộp hồ sơ đăng ký.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các thành viên đã được chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư cần thông báo cho nhà đầu tư biết.

Các công ty chứng khoán đã nộp hồ sơ đăng ký cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và gửi về trước 15/9/2010 để làm thủ tục chấp thuận đăng ký.

Các công ty chứng khoán chưa nộp hồ sơ đăng ký có cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ trước 30/9/2010 để làm thủ tục chấp thuận đăng ký.

Sau thời hạn trên, các công ty chứng khoán không thực hiện, Ủy ban Chứng khoán sẽ xử lý theo quy định pháp luật và công ty chứng khoán hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.