12:06 23/12/2013

5 nền kinh tế tệ nhất thế giới năm 2013

An Huy

Danh sách 5 nền kinh tế bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá là tệ nhất năm nay theo 5 tiêu chí khác nhau, trang MoneyCNN giới thiệu

<br>
<br>