09:00 13/07/2007

6 chủ đề nóng tại ICT in Finance 2007

Đức Thọ

Sự kiện ICT in Finance 2007 diễn ra vào trung tuần tháng 9 tới đây sẽ được tập trung vào 6 chủ đề nóng hiện nay

Việc sự kiện năm nay được cập nhật thêm 4 chủ đề lớn được coi là một bước tiến đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới của ngành tài chính.
Việc sự kiện năm nay được cập nhật thêm 4 chủ đề lớn được coi là một bước tiến đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới của ngành tài chính.
Cuộc Hội thảo và Triển lãm ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong ngành tài chính Việt Nam 2007 (ICT in Finance 2007) diễn ra vào trung tuần tháng 9 tới đây sẽ được tập trung vào 6 chủ đề nóng hiện nay.

Đó là các chủ đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Thuế điện tử thời kỳ hội nhập WTO; Cơ sở dữ liệu tài chính ngân sách; Ứng dụng công nghệ thông tin cho Hải quan Việt Nam hội nhập WTO; An toàn bảo mật cho ngành Tài chính; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám sát thị trường chứng khoán và chủ đề về Xu hướng phát triển dịch vụ tài chính.

Ban tổ chức cho biết, tại 3 kỳ hội thảo và triển lãm lần trước (từ 2004 đến 2006) chỉ tập trung bàn thảo xoay quanh 2 chủ đề. Do đó, việc sự kiện năm nay được cập nhật thêm 4 chủ đề lớn được coi là một bước tiến đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới của ngành tài chính. Trong đó đáng chú ý là công tác ứng dụng công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán, các dịch vụ tài chính và hải quan điện tử.

Đặc biệt, năm nay ban tổ chức cũng sẽ tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến về chủ đề ứng dụng công nghệ thông tin cho các dịch vụ tài chính. Ngoài sự tham gia của các cơ quan quản lý: Hải quan, Thuế, Tài chính, Ủy ban Chứng khoán..., còn có sự tham gia của các doanh nghiệp tài chính - chứng khoán… nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, tìm ra những ứng dụng hợp lý cho ngành chứng khoán còn non trẻ của Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý là các vấn đề như thị trường cổ phiếu OTC, mối quan hệ giữa các ngân hàng và thị trường chứng khoán, đánh giá việc thực thi Luật Chứng khoán 2007 cùng các giải pháp bình ổn thị trường chứng khoán…

ICT in Finance 2007 là sự kiện thường niên do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. Sự kiện đầu tiên diễn ra vào năm 2004.