18:50 22/07/2018

6 tháng, FRT báo lãi tăng 30% so với cùng kỳ

Hà Anh

Trong quý 2/2018, FRT ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.596 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 83 tỷ đồng

Từ đầu năm 2018 đến nay, FRT đã mở mới 51 cửa hàng mới, qua đó tăng tổng số lượng cửa hàng lên 526 tính đến thời điểm hiện tại.
Từ đầu năm 2018 đến nay, FRT đã mở mới 51 cửa hàng mới, qua đó tăng tổng số lượng cửa hàng lên 526 tính đến thời điểm hiện tại.

Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT – FPT Retail (mã FRT-HOSE) vừa công bố báo giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2018.

Theo đó, trong quý 2/2018, FRT ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.596 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng từ gần 74 tỷ lên hơn 95 tỷ trong quý 2 này. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 83 tỷ đồng, tăng 28,27% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế, doanh thu 6 tháng đầu năm của FRT đạt gần 7.480 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 146 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ 2017. EPS đạt 2.155 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/3/2018, công ty phát sinh khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là hơn 151 tỷ đồng; tổng tài sản tăng gần 300 tỷ lên 4.167 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 133 tỷ còn gần 263 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, FRT đã mở mới 51 cửa hàng mới, qua đó tăng tổng số lượng cửa hàng lên 526 tính đến thời điểm hiện tại.