19:11 26/11/2019

61 dự án BOT thu về hơn 10.000 tỷ đồng 9 tháng 2019

KIỀU LINH

Luỹ kế 9 tháng năm 2019, 61 dự án BOT thu về 10.167 tỷ đồng

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố doanh thu các trạm thu phí sử dụng đường bộ (thu phí BOT) trong 9 tháng năm 2019. Tổng số sự án đang thu phí là 61 dự án.

Riêng tháng 9, tổng số thu là 1.078 tỷ đồng với lưu lượng xe là 21.099.019 lượt. Tổng số thu tháng 8/2019 là 1.093 tỷ đồng với lưu lượng xe là 22.303.104 lượt. Tổng số thu tháng 7/2019 là 1.172 tỷ đồng với lưu lượng xe là 23.546.854 lượt.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng công bố thông tin về doanh thu, lưu lượng xe 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong quý 2 năm 2019, có số thu là 3.445 tỷ đồng với 67.334.700 lượt, quý 1 là 3.379 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng năm 2019, 61 dự án BOT thu về 10.167 tỷ đồng. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ  tiếp tục được duy trì  thực hiện theo thẩm quyền được giao.

Trước đó, trong văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu trả lời về kiến nghị của cử tri trong việc công khai minh bạch đầu tư các dự án BOT trên cả nước để người dân biết và theo dõi, giám sát, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các nhà đầu tư BOT thực hiện việc công khai các thông tin trên bảng điện tử tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc theo quy định hiện hành.

Cụ thể về tổng mức đầu tư của dự án, thời gian thu phí, thời điểm bắt đầu thu phí, thời gian thu phí còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế của trạm thu phí tính đến thời điểm cuối tháng trước liền kề (số liệu doanh thu cập nhật chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo), số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tiêu cực tại trạm thu phí…

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh theo thời gian thực để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể giám sát nguồn thu phí của 61 dự án BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành kết nối dữ liệu thí điểm đối với ba trạm thu phí.

Dự kiến đối với 59 dự án BOT đã đưa vào khai thác sẽ hoàn thành kết nối thu phí về Trung tâm quản lý dữ liệu của dự án, trước ngày 31/12/2019. Đối với các dự án BOT chưa hoàn tất xây dựng sẽ được đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí tự động không dừng để kết nối về Trung tâm quản lý dữ liệu khi triển khai thu phí hoàn vốn các dự án.

Đối với các trạm thu phí do địa phương quản lý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các địa phương thực hiện các thủ tục để bổ sung vào hệ thống.