10:17 04/10/2018

7 cổ phiếu tạm dừng giao dịch do chậm công bố báo cáo tài chính soát xét

Thủy Tiên

Nếu các doanh nghiệp này vẫn không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm ngừng giao dịch, HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch

7 cổ phiếu trên UpCom bị tạm dừng giao dịch 3 phiên.
7 cổ phiếu trên UpCom bị tạm dừng giao dịch 3 phiên.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên sàn UpCom đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018.

Theo đó, 7 doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm dừng giao dịch theo quy định.

Thời gian tạm dừng giao dịch từ ngày 3/10 đến 5/10/2018, tương đương việc bị tạm dừng giao dịch trong 3 phiên.

Danh sách 7 doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch bao gồm Công ty Cổ phần Beton6 (mã chứng khoán BT6), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (mã chứng khoán CC4), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (mã chứng khoán HAN), Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PXA), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (mã chứng khoán PXL), Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (mã chứng khoán SDH), Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (mã chứng khoán TCK).

Sở sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét.

Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, Sở sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.