15:36 29/07/2022

7 tháng, cả nước giải ngân trên 34%, nhiều cơ quan “dậm chân tại chỗ”

Trâm Anh

Tính hết tháng 7, còn trên 56.000 tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn nằm chờ phân bổ. Còn giải ngân vốn kế hoạch năm vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ, ước đạt 34,47%. Đáng quan ngại, còn nhiều cơ quan vẫn đang "dậm chân" tại vạch xuất phát như Ủy ban dân tộc, Tập đoàn Điện lực...

Tỷ lệ ước giải ngân 7 tháng đạt 34,47%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (36,71%).
Tỷ lệ ước giải ngân 7 tháng đạt 34,47%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (36,71%).

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 7182/BTC-ĐT báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng, ước thực hiện 7 tháng kế hoạch năm 2022.

CÒN TRÊN 56.000 TỶ ĐỒNG CHƯA PHÂN BỔ

Theo Bộ Tài chính, về phân bổ kế hoạch vốn, đến thời điểm báo cáo, tổng số vốn chưa được phân bổ chi tiết còn trên 56.457 tỷ đồng, chiếm trên 10% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia), vẫn còn 10/51 bộ và 13/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao trên 50% như Ủy ban dân tộc (97,59%), Thanh tra Chính phủ (84,92%), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (84,38), Bộ Y tế (60,31%), Bộ Tư pháp (54,04%)...

Chỉ rõ nguyên nhân phân bổ kế hoạch vốn chậm chạp, Bộ Tài chính cho hay các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 46/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 11/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.

Còn đối với kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia, theo Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện việc phân bổ và giao dự toán thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 1/7/2022 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính nhận được báo cáo phân bổ vốn kế hoạch của 15/52 địa phương, tuy nhiên, chỉ có tỉnh Kon Tum phân bổ vốn chi tiết theo danh mục các dự án đầu tư. Các địa phương còn lại mới chỉ phân bổ kế hoạch vốn cho các đơn vị trực thuộc, chưa phân bổ chi tiết cho các dự án.

GIẢI NGÂN VẪN CHẬM, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC CHƯA GIẢI NGÂN ĐỒNG NÀO

Đối với giải ngân vốn kế hoạch năm 2022, Bộ Tài chính cho biết ước thanh toán từ đầu năm đến 31/7 là 186.848,16 tỷ đồng, đạt 31,61% kế hoạch (đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong đó, vốn trong nước là 182.706,70 tỷ đồng, đạt 32,85% kế hoạch và đạt 36,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn nước ngoài là 4.141,46 tỷ đồng, đạt 11,90% kế hoạch.

 

"Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ ước giải ngân 7 tháng năm 2022 đạt 34,47%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (36,71%). Trong đó, vốn trong nước đạt 36,02% (cùng kỳ năm 2021 đạt 40,38%), vốn nước ngoài đạt 11,90% (cùng kỳ năm 2021 đạt 7,52%)". Bộ Tài chính nhận xét về tình hình giải ngân kế hoạch 2022.

Cũng theo Bộ Tài chính, có 3 bộ và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 40%.

Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (71,55%), Ngân hàng Phát triển (49,42%), Ngân hàng Chính sách xã hội (48,3%), Tiền Giang (58,7%), Phú Thọ (56,4%), Thái Bình (55,1%).

"Có 36/51 bộ và 15/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30%, trong đó có 26 bộ và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 15%", Bộ Tài chính nêu rõ. Có 1 cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn là Tập đoàn Điện lực.

Các bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch 2022 thấp.
Các bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch 2022 thấp.

MẠNH TAY ĐIỀU CHUYỂN VỐN CHO DỰ ÁN CÓ TIẾN ĐỘ TỐT

Về tình hình thực hiện báo cáo, Bộ Tài chính cho biết, mới nhận được báo cáo định kỳ tình hình giải ngân tháng 7/2022 của 12/51 bộ, cơ quan trung ương và 47/63 địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 9/7/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương xử lý ngay những tồn tại, hạn chế được các Tổ công tác của Chính phủ nêu tại báo cáo số 3605/BC-BKHĐT ngày 2/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, rà soát, kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, bao gồm việc điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án trọng điểm, có tính chất liên kết vùng, đường ven biển.

Các địa phương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn điều chuyển từ các dự án trọng điểm, có tính kết nối liên vùng, đường ven biển phải đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.