10:11 29/07/2013

7 tháng, gần 12 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

Anh Minh

Đã có thêm 1,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong tháng 7/2013

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự 
quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 315 dự án đầu tư đăng ký mới.
Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 315 dự án đầu tư đăng ký mới.
Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài công bố, đã có thêm 1,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong tháng 7/2013, nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm là 11,91 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể, tính đến ngày 20/7/2013, cả nước có 677 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6,92 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012 và 266 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,99 tỷ USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, vốn FDI đã giải ngân đạt 6,65 tỷ USD, tăng 6,4% với cùng kỳ năm 2012.

Kết quả xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI cũng đạt tăng trưởng cao khi xuất khẩu của khu vực này trong 7 tháng đầu năm 2013 dự kiến đạt 48,242 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nếu không tính dầu thô, xuất khẩu của khu vực này cũng đã đạt 43,962 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ 2012 và chiếm 60,43% tổng kim ngạch xuất khẩu.  

Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực FDI 6 tháng năm 2013 đạt 41,329 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2013, khu vực FDI xuất siêu 6,9 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 733 triệu USD.

Trong 7 tháng đầu năm 2013, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 315 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,44 tỷ USD, chiếm 87,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 580,77 triệu USD, chiếm 4,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa với 105 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 230,98 triệu USD.