17:25 15/08/2012

7 tháng, Việt Nam xuất siêu 88 triệu USD

Ngọc Anh

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam tính đến hết tháng 7/2012 đạt 127,01 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước

Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2012 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2012 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến hết tháng 7/2012 đạt 127,01 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó xuất khẩu đạt 63,55 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ và nhập khẩu đạt 63,46 tỷ USD, tăng 8,1%.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2012, Việt Nam xuất siêu 88 triệu USD.

Vẫn theo số liệu trên, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 7 tháng đầu năm 2012 đạt 34,64 tỷ USD, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 54,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Cùng đó, giá trị nhập khẩu hàng hóa của khôi doanh nghiệp FDI là 33,16 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,2% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.