15:28 20/07/2017

70% kim ngạch xuất khẩu thuộc về doanh nghiệp FDI

Kiều Linh

Tính đến hết ngày 15/7/2017, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 74,64 tỷ USD

<br>
<br>

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7 đạt gần 16,69 tỷ USD; giảm 9,3% (tương ứng giảm gần 1,71 tỷ USD) so với 15 ngày liền kề trước đó của tháng 6/2017.


Tính đến hết ngày 15/7/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 214,83 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến nay thâm hụt hơn 2,96 tỷ USD, bằng 2,8% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.


Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến 15/7 đạt hơn 105,93 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng hơn 16,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Xuất khẩu ghi nhận tăng ở một số mặt hàng như rau quả tăng 37,7%; Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 2,1%.


Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 74,64 tỷ USD, chiếm đến 70,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 19,7%, tương ứng tăng 12,31 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.


Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng chi 108,89 tỷ USD để nhập khẩu hàng hoá từ đầu năm đến nay, tăng 23,3%. Một số mặt hàng chi tiền để nhập khẩu tăng là rau quả, tăng 82,3%; Kim loại thường tăng 22%; Chất dẻo nguyên liệu tăng 9,7%…


Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 65,62 tỷ USD, tăng 27,4%, tương ứng tăng hơn 14,09 tỷ USD, chiếm 60,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước