17:15 29/06/2017

Thu về 17 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thuỷ sản nửa năm 2017

Kiều Linh

Giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 6 tháng qua đạt 17 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng 6 tháng đầu năm 2017.
Giá trị xuất khẩu các mặt hàng 6 tháng đầu năm 2017.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 6/2017 ước đạt 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17,1 tỷ USD - tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,1% và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Hầu hết các ngành hàng đều có sự gia tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị như gạo, thủy sản, hàng rau quả, chè, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ…

Gia tăng mạnh nhất là ngành hàng rau quả với mức tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,7 tỷ USD. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay, chiếm tới 84,7% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả.

Ngành hàng cao su cũng có sự gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm nay ước đạt 462.000 tấn và trị giá 867 triệu USD.

Ngành lúa gạo tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng trong vài tháng gần đây. Khối lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu đạt 2,8 triệu tấn và đạt giá trị 1,2 tỷ USD.

Lĩnh vực thủy sản trong 6 tháng đầu năm nay cũng đã đóng góp khoảng 3,5 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành, so với cùng kỳ năm 2016, thì giá trị ngành thủy sản cũng tăng khoảng 14,1%.

Bên cạnh một số ngành hàng có sự gia tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, một số ngành hàng cũng có sự sụt giảm đáng kể như sắn và sản phẩm sắn giảm 7,6% về khối lượng và giảm 11,8% về giá trị, ngành tiêu mặc dù tăng 18,3% về khối lượng nhưng giảm đến 16,8% về giá trị…