12:11 15/10/2013

8 đoàn tàu chạy nhanh nhất thế giới

An Huy

Danh sách 8 đoàn tàu chạy nhanh nhất thế giới do trang Business Insider giới thiệu