12:06 01/06/2021

8 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng vào "tầm ngắm" kiểm tra của Hà Nội

Nhĩ Anh -

Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra trực tiếp 8 doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng trên địa bàn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố năm 2021.

 
8 doanh nghiệp kiểm tra trong kế hoạch gồm: Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội; Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco; Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân; Công ty TNHH S.A.S-CTAMAD; Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Fortuna; Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Công ty cổ phần Roxy Việt Nam và Công ty TNHH Câu lạc bộ Hà Nội.

Theo đó, dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2021, theo tình hình thực tế trên địa bàn, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 8 doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng thông qua các tài liệu, chứng từ, hồ sơ lưu giữ tại doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra do UBND Thành phố thành lập với các thành phần tham gia gồm Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp theo quy định; thực hiện rà soát việc chấp hành quy định của pháp luật qua các thời kỳ… Qua đó, khắc phục tồn tại hạn chế, kịp thời phát hiện sai phạm để xử lý và chấn chỉnh (nếu có).

Việc kiểm tra cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

UBND thành phố yêu cầu, hoạt động kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; đồng thời không làm cản trở đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh trò chơi điện từ có thưởng trên địa bàn theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt. Đồng thời sẽ có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là đối tượng kiểm tra để thông báo thời gian, nội dung kiểm tra và tài liệu phải chuẩn bị báo cáo với đoàn theo các nội dung và biểu mẫu kèm theo.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu, thông tin để phục vụ công tác kiểm tra; bố trí cán bộ có thẩm quyền làm việc với đoàn trong suốt quá trình kiểm tra.