07:27 12/06/2017

9 đại công trình thay đổi bộ mặt thế giới

Kim Tuyến

Dưới đây là các công trình khổng lồ làm thay đổi bộ mặt thế giới hiện đại được trang Business Insider giới thiệu

Thành phố thông minh Songdo của Hàn Quốc - Ảnh: Business Insider.
Thành phố thông minh Songdo của Hàn Quốc - Ảnh: Business Insider.