12:02 09/08/2016

Những công trình Olympic hoang tàn trên thế giới

Thăng Điệp

Nhiều công trình phục vụ Thế vận hội đã rơi vào cảnh bị bỏ hoang sau khi đại hội thể thao này kết thúc