15:02 04/10/2012

9 tháng, bội chi ngân sách hơn 122 nghìn tỷ đồng

Minh Anh

Bội chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2012 ước 24.460 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng 122.320 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm

Theo Bộ Tài chính, từ cuối tháng 8/2012 đến nay, do thị trường có khó khăn nên việc phát hành trái phiếu Chính phủ thực hiện chậm hơn 2 tháng trước đó (tháng 7 đạt 11.764 tỷ đồng, tháng 8 đạt 19.798 tỷ đồng, tháng 9 đạt 5.196 tỷ đồng); lãi suất huy động có xu hướng tăng.
Theo Bộ Tài chính, từ cuối tháng 8/2012 đến nay, do thị trường có khó khăn nên việc phát hành trái phiếu Chính phủ thực hiện chậm hơn 2 tháng trước đó (tháng 7 đạt 11.764 tỷ đồng, tháng 8 đạt 19.798 tỷ đồng, tháng 9 đạt 5.196 tỷ đồng); lãi suất huy động có xu hướng tăng.
Bội chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2012 ước 24.460 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lên 122.320 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm.

Số liệu trên vừa được Bộ Tài chính cho biết tại báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ tài chính - ngân sách tháng 9 và 9 tháng năm 2012.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, về thực hiện chính sách tài khóa, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt đạt 48.660 tỷ đồng, luỹ kế thu 9 tháng đạt 498.490 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách thực hiện tháng 9 ước đạt 73.120 tỷ đồng; lũy kế chi 9 tháng đạt 643.210 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Riêng bội chi ngân sách tháng 9 ước 24.460 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng lên 122.320 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm, được bù đắp bằng các khoản vay trong và ngoài nước theo dự toán.

Theo báo cáo, tính đến ngày 24/9/2012, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện huy động vốn được 99.480 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển, bằng 141,2% số thực hiện năm 2011 và bằng 82,9% nhiệm vụ phát hành năm 2012.

Tuy nhiên, bộ này cho rằng, từ cuối tháng 8/2012 đến nay, do thị trường có khó khăn nên việc phát hành trái phiếu Chính phủ thực hiện chậm hơn 2 tháng trước đó (tháng 7 đạt 11.764 tỷ đồng, tháng 8 đạt 19.798 tỷ đồng, tháng 9 đạt 5.196 tỷ đồng); lãi suất huy động có xu hướng tăng.
 
Đối với công tác tài chính đối ngoại, tính đến hết quý 3/2012, Bộ Tài chính cho biết đã chủ trì hoặc tham gia đàm phán và ký kết 20 hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng trị giá cam kết của các hiệp định đã ký đạt 2.032,9 triệu USD, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và phục hồi kinh tế.

Trị giá giải ngân trong quý 3 (tính đến ngày 20/9/2012) theo thống kê của Bộ là đạt 427,63 triệu USD, luỹ kế đến hết quý 3 là 2.212,41 triệu USD, đạt gần 49% kế hoạch năm (4.530 triệu USD).