15:09 31/10/2018

9 tháng đầu năm, HAGL báo lãi giảm 50% so với cùng kỳ

Hà Anh

Trong quý 3/2018, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.521 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017

HAGL cho biết, doanh thu trái cây tăng 472 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái do diện tích thu hoạch trái cây tăng.
HAGL cho biết, doanh thu trái cây tăng 472 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái do diện tích thu hoạch trái cây tăng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể, trong quý 3/2018, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.521 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, các doanh thu khác lại giảm như: doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác giảm 95 tỷ, doanh thu bán bò giảm 170 tỷ do Tập đoàn không ưu tiên nguồn vốn lưu động tài trợ cho ngành bò, mà tập trung vào mảng trái cây; doanh thu bán mủ cao su giảm 120 tỷ do giá cao su giảm mạnh, nên Tập đoàn chủ trương không bán nhiều, chờ giá cao su tăng trở lại.

Kết thúc quý 3/2018, HAGL báo lãi trên 377 tỷ, tăng gần gấp đôi so với số lãi 173 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là trong quý 3/2018, công ty ghi nhận khoản lãi thanh lý đầu tư lên đến 516 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2018, doanh thu của HAGL đạt 4.435 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt trên 368 tỷ, giảm hơn ½ so với số lãi 687 tỷ đồng của quý 3/2017.

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng tài sản của HAGL giảm hơn 4.700 tỷ đồng, còn 48.357 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh còn 155 tỷ đồng.