20:01 29/09/2018

9 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp chờ giải thể tăng kỷ lục

KIỀU LINH

Có 50.050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm trước

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo số liệu mới thống kê từ Cục đăng ký và Quản lý kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.163 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 84.783 tỷ đồng, giảm 21,4% về số doanh nghiệp và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng 8 năm 2018, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2017 vẫn tăng 6,4% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về số vốn đăng ký. 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với tháng 8 là do 2/3 số ngày của tháng 9/2018 rơi vào tháng 7 Âm lịch - là khoảng thời gian mà người dân thường tránh việc khởi sự kinh doanh.

Luỹ kế 9 tháng năm 2018, cả nước có 96.611 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 963.411 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 22.897 doanh nghiệp, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp chờ giải thể tăng kỷ lục - Ảnh 1.

So sánh tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm.

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2017 ở 10 ngành, trong đó, nổi bật là ngành kinh doanh bất động sản tăng 41,6%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 26,6%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 23,3% và sản xuất phân phối, điện, nước, gas tăng 13,2%.

Các ngành nghề có số doanh nghiệp đăng ký giảm so với cùng kỳ năm trước là: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 12,8%; Vận tải kho bãi giảm 11,3%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 10,0%; Thông tin và truyền thông giảm 7,7%; Khai khoáng giảm 2,6%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy giảm 2,1% và Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,03%.

Về số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới, các ngành nghề có số vốn đăng ký lớn nhất là: Kinh doanh bất động sản có 282.100 tỷ đồng, chiếm 29,3% trên tổng số vốn đăng ký; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy có 146.678 tỷ đồng; Xây dựng có 134.011 tỷ đồng; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 107.112 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê này, trong 9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 23.053 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

Có 50.050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 11.536 doanh nghiệp, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp chờ giải thể tăng kỷ lục - Ảnh 2.

Nguồn: Cục Đăng ký kinh doanh.

Cục Đăng ký và Quản lý kinh doanh cho biết, tất cả 17 ngành, nghề kinh doanh chính đều đang đối mặt với tình trạng số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2018.