15:48 04/10/2018

9 tháng, TPBank báo lãi gấp đôi cùng kỳ năm 2017

Đào Vũ

Kết quả này đạt gần 75% mục tiêu 2.200 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) vừa ra thông báo về kết quả hoạt động kinh doanh của nhà băng trong 3 quý năm 2018.

Theo đó, tính đến hết 30/9/2018, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 4.035 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kì năm 2017. Đây là mức tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng cao.

Đại diện nhà băng cho biết, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 440 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2017, tương đương 314 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đạt hơn 113 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh các biện pháp thúc đẩy gia tăng về doanh thu, TPBank tiếp tục áp dụng và triển khai các giải pháp về ngân hàng số, các chương trình thu hút khách hàng cũng như các hình thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến, giúp giảm chi phí vận hành cho ngân hàng.

Nhờ những biện pháp tối ưu đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2017, từ 807 tỷ đồng lên 1.613 tỷ đồng. Với lợi nhuận hiện tại, TPBank đã hoàn thành xấp xỉ 75% mục tiêu kế hoạch.

Cũng theo đà của kết quả kinh doanh này, đại diện TPBank cho biết năm nay nhà băng sẽ hoàn thành mục tiêu thách thức đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm là 2.200 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát ở mức trên dưới 1%.

Ghi nhận trong phiên ngày 4/10, TPB tăng nhẹ 2,7%, thị giá ở mức 27.000 đồng/cổ phiếu, với 900 nghìn đơn vị được khớp lệnh. Theo đó, vốn hoá thị trường khoảng 17.511 tỷ đồng.