04:06 17/03/2007

ACBS đề nghị xét lại mức phạt

T.Uyên

Theo ACBS, công ty không cho vay tiền và không cho vay chứng khoán, vì vậy không vi phạm Nghị định 161/2004/NĐ-CP

Biểu tượng của ACBS.
Biểu tượng của ACBS.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Châu (ACBS) vừa gửi văn bản đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét lại quyết định xử phạt lên đến 70 triệu đồng áp dụng với đơn vị mình.

Theo ACBS, công ty không cho vay tiền và không cho vay chứng khoán, vì vậy không vi phạm Nghị định 161/2004/NĐ-CP. Còn việc ACB cho vay đảm bảo bằng tài sản là chứng khoán niêm yết khi đã khớp lệnh mua và đang chờ ghi “có” vào tài khoản lưu ký của khách hàng là hoàn toàn phù hợp với Nghị định 163/2006/NĐ-cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 9/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng ACB (ACBS). Mức phạt là 70 triệu đồng.

Theo văn bản kiểm tra, ACBS đã làm sai quy định khi cho phép khách hàng được cầm cố chứng khoán vào ngày T (ngày chứng khoán chưa về đến tài khoản). Có trường hợp ACBS xác nhận, yêu cầu Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển khoản vượt quá số dư của khách hàng.

ACBS cũng chưa có đầy đủ hệ thống sổ sách phản ánh các nghiệp vụ lưu ký, cầm cố, thanh toán bù trừ, chuyển khoản chứng khoán...