09:40 19/01/2009

Agribank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa xác nhận Agribank đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước

Ngày 16/1/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

Theo đó, AgriBank đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;...

Agribank có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.