08:52 29/08/2007

Ấn Độ đặt mục tiêu xóa nghèo đói vào năm 2040

Thu Trà

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết, tình trạng nghèo đói tại nước này đang giảm đi nhanh chóng và có thể sẽ được xóa bỏ vào năm 2040

Khoảng 25% dân số Ấn Độ (hơn 250 triệu người) hiện vẫn sống ở mức nghèo đói, với thu nhập dưới 1 USD/ngày.
Khoảng 25% dân số Ấn Độ (hơn 250 triệu người) hiện vẫn sống ở mức nghèo đói, với thu nhập dưới 1 USD/ngày.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết, tình trạng nghèo đói tại nước này đang giảm đi nhanh chóng và có thể sẽ được xóa bỏ vào năm 2040.

Phát biểu với hãng tin BBC, Bộ trưởng cho rằng, “nghèo đói ở Ấn Độ sẽ tiếp tục giảm”. Mọi người dân sẽ có nhà cửa, công ăn việc làm, lương thực, quần áo, được học hành và chăm sóc y tế”.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, khoảng 25% dân số Ấn Độ (hơn 250 triệu người) hiện vẫn sống ở mức nghèo đói, với thu nhập dưới 1 USD/ngày. Ông thừa nhận rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây làm nới rộng thêm khoảng cách giàu nghèo ở nước này.

Ấn Độ có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình trong ba năm qua đạt 8% - gần bằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện thu nhập tính theo đầu người ở Ấn Độ chỉ đạt 750 USD/năm.