11:09 23/07/2008

Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài

Thu Trà

Tổng đầu tư ra nước ngoài của Ấn Độ trong tài khóa 2008 dự kiến sẽ tăng 53,2%, đạt 23,071 tỷ USD

Báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cho biết tổng đầu tư ra nước ngoài của nước này trong tài khóa 2008 dự kiến sẽ tăng 53,2%, đạt 23,071 tỷ USD.

Theo RBI, tổng số dự án của Ấn Độ ra nước ngoài trong năm 2008 là 2.261, tăng 24,4% so với 1.817 dự án đăng ký trong năm 2007, trong đó gần 35% các dự án được đổ vào Singapore, tiếp đến là Phần Lan (khoảng 23%) và Quần đảo Virgin thuộc Anh (7%).

Một lượng lớn vốn đầu tư của Ấn Độ đổ vào các nước , cho thấy các chính sách khá tự do của những nước này, đặc biệt là các chính sách về thuế và bảo hộ đầu tư. Trong tổng số các dự án đã thông qua nói trên trong năm 2008, gần 43% thuộc về lĩnh vực chế tạo, tiếp đến là các dịch vụ phi thương mại (11%) và kinh doanh (4%).

Riêng trong quý 1/2008, các nước trên đã chiếm tới 50% số dự án đầu tư ra nước ngoài của Ấn Độ, với số vốn ít nhất là 5 triệu USD/dự án, và số dự án có quy mô đầu tư như vậy chiếm tới gần 95%.