Dân sinh

Cà Mau: Đa dạng hóa các mô hình sinh kế cho hộ nghèo

Làm việc với tỉnh Cà Mau, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững…