15:06 15/09/2021

Áp thuế 0% đối với 31 mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia

Trâm Anh -

Việt Nam áp dụng thuế suất 0% với 31 mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia như gia cầm sống, thịt và phụ phẩm gia cầm, chanh, lúa gạo, chế phẩm chứa thịt lợn đến hết năm 2022...

Nhiều hàng hóa xuất xứ Campuchia sẽ có thuế nhập khẩu 0%.
Nhiều hàng hóa xuất xứ Campuchia sẽ có thuế nhập khẩu 0%.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2021/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày 13/9/2021 đến 31/12/2022.

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia 2019-2020 được gia hạn cho giai đoạn 2021-2022.

Theo Nghị định, phía Việt Nam sẽ áp dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia gồm 31 mặt hàng như gia cầm sống, thịt và phụ phẩm gia cầm, chanh, lúa gạo, chế phẩm chứa thịt lợn dạng đóng bao bì kín khí để bán lẻ, lá thuốc lá chưa chế biến…

Nghị định gồm 3 phụ lục kèm theo, gồm Phụ lục I: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022; Phụ lục II: Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022; Phụ lục III: Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022.
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022.

Danh mục hàng hóa bao gồm lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến áp dụng thuế suất 0% đối với lượng nằm trong hạn ngạch được quy định tại Phụ lục II. Cụ thể, hạn ngạch lúa gạo là 300.000 tấn/năm, lá thuốc lá chưa chế biến với hạn ngạch 3.000 tấn lá thuốc lá/năm.

Nghị định cũng lưu ý, có hai trường hợp mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến sẽ không tính vào số lượng hạn ngạch trên. 

Lý do là bởi: thứ nhất, các mặt hàng lúa gạo do các doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại các tỉnh của Campuchia tiếp giáp biên giới Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

 
Nghị định cũng lưu ý, có hai trường hợp mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến sẽ không tính vào số lượng hạn ngạch trên. 

Thứ hai, các mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi các thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của  Việt Nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế mà hai bên tham gia ký kết.

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022 phải đáp ứng đủ 3 điều kiện.

Đó là thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định. Đồng thời, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp. Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

 
Theo số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, 7 tháng năm 2021, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia đạt 6,034 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 2,773 tỷ USD, tăng 18,3% và hàng Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3,261 tỷ USD, tăng 452%. Như vậy, 7 tháng đầu năm 2021 Việt Nam nhập siêu từ Campuchia 488 triệu USD, chủ yếu là 2 mặt hàng nông sản hạt điều và cao su.