19:30 03/11/2020

Apax Holdings của Shark Thủy vẫn chìm trong thua lỗ

Kim Phong

Lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của Apax Holdings là -149,8 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (IBC) cho thấy công ty vẫn chưa hết lỗ sau quý 3/2020 vừa qua.

Trong riêng quý 3, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng đạt được lần lượt là 22% và 59%.

Sở dĩ lợi nhuận quý này tăng mạnh nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 173% lên 11,5 tỷ đồng và chi phí bán hàng cắt giảm 8%.

Tuy lãi sau thuế cả quý đạt 60,8 tỷ đồng tuy nhiên quý 1 lỗ quá lớn, lũy kế 9 tháng, Apax Holdings vẫn lỗ ròng 107,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán là -149,8 tỷ đồng.

Số liệu cho thấy kết quả này chủ yếu đến từ việc biên lãi gộp giảm mạnh cùng với chi phí lãi vay gia tăng. Biên lợi nhuận gộp đã giảm từ 46% trong 9 tháng 2019 xuống còn 31% trong kỳ 9 tháng năm nay. Chi phí lãi vay cũng tăng mạnh từ 28 tỷ lên 42,5 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, nợ phải trả của công ty tăng từ 1.974 tỷ đồng lên 2.021 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính tăng 24% lên 788 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối tháng 9 ở mức 2.867 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 538,2 tỷ đồng, tăng gấp đôi số cuối 2019 chủ yếu do khoản phải thu ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Apax Holdings liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm mạnh từ 530 tỷ đồng đầu kỳ xuống 274 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư đều có lưu chuyển tiền thuần âm trong kỳ. 9 tháng, lưu chuyển tiền thuần -256,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn dương 89 tỷ đồng.