08:49 06/09/2007

APEC dẫn đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế

Nguyên Hạnh

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của các thành viên APEC liên tục gia tăng kể từ khi thành lập 1989, và đang ở mức cao nhất thế giới

21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm 56% GDP thế giới và gần một nửa thương mại toàn cầu.
21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm 56% GDP thế giới và gần một nửa thương mại toàn cầu.
Theo Reuters ngày 4/9, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của các thành viên APEC liên tục gia tăng kể từ khi thành lập 1989, và đang ở mức cao nhất thế giới.

Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Australia cho biết, trong gần 20 năm qua, GDP của khu vực này đã tăng gấp 3 lần, lên tới 37,3 nghìn tỷ USD năm 2006.

Các nền kinh tế APEC đều tăng trưởng mạnh, đặc biệt, các nền kinh tế đang phát triển đã đạt mức tăng trưởng đáng kể cả về GDP và mức sống. 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm 56% GDP thế giới và gần một nửa thương mại toàn cầu.

Trung tâm báo chí APEC công bố trước thềm Hội nghị cấp cao APEC cho biết, vào thời điểm mới thành lập, các nền kinh tế APEC có thu nhập bình quân tính theo đầu người là 5.205 USD, đạt mức trung bình trên thế giới, nhưng năm 2006 đã tăng lên gần 14.000 USD, cao hơn nhiều mức trung bình 10.305 USD/người của thế giới.