10:18 05/07/2007

APEC tìm cách nối lại đàm phán thương mại toàn cầu

Nguyên Hạnh

Quan chức các nước thành viên APEC sẽ nhóm họp để tìm cách cứu vãn các cuộc thương lượng về tự do hóa thương mại toàn cầu

Bộ trưởng thương mại và quan chức cao cấp 21 nước thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Binh Dương (APEC) sẽ nhóm họp tại Australia trong 2 ngày 5 và 6/7 nhằm tìm cách cứu vãn các cuộc thương lượng về tự do hóa thương mại toàn cầu.

Cuộc họp diễn ra 2 tuần sau thất bại của cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Brazil và Ấn Độ tại Potsdam (Đức).

Những kỳ vọng về việc khởi động lại vòng đàm phán Doha kéo dài 6 năm qua không thành khi Mỹ - EU (đại diện các nước phát triển) và Brazil - Ấn Độ (đại diện các nền kinh tế mới nổi) không thể nhất trí về việc cắt giảm trợ cấp nông nghiệp và thuế nhập khẩu hàng công nghiệp.

Theo Bộ trưởng Thương mại Australia, tình trạng bấp bênh của vòng đàm phán Doha có thể tạo điều kiện cho các bộ trưởng APEC thương thuyết về việc thành lập Khu mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) tại cuộc họp sắp tới.