11:24 21/01/2010

Ba phương án tăng giá điện sẽ được trình Chính phủ

Y Nhung

Ba phương án tăng giá điện đã được đề xuất để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét

Theo các phương án đề xuất của Tổ Điều hành giá bán điện, giá điện trong năm 2010 sẽ tăng từ gần 5% đến trên 10%.
Theo các phương án đề xuất của Tổ Điều hành giá bán điện, giá điện trong năm 2010 sẽ tăng từ gần 5% đến trên 10%.
Tổ Điều hành giá bán điện vừa có báo cáo thẩm tra phương án giá điện năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đề xuất ba phương án giá điện để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Mới đây, trong bốn phương án tăng giá điện được EVN trình lên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, mức tăng giá bán điện cao nhất lên tới gần 14% và mức tăng thấp nhất là hơn 6%.

Trong quá trình thẩm tra, Tổ điều hành giá bán điện đã loại bỏ không xem xét tới phương án 4 của EVN (giá than tăng 10% so với giá than hiện hành), do mức tăng giá than của phương án này không đáp ứng lộ trình đưa giá than thực hiện theo giá thị trường.

Ba phương án sẽ được trình bao gồm: phương án 1 căn cứ trên giá than cho sản xuất điện lấy bằng 90% giá than xuất khẩu, giá điện bình quân sẽ là 1.074 đồng/kWh, tăng 10,58% so với giá bán điện bình quân thực hiện năm 2009 (970,9 đồng/kWh).

Phương án 2, giá than lấy bằng giá thị trường trong nước đối với than cho điện (giá than cám 4b tăng 47%; cám 5 tăng 28%), giá điện bình quân là 1.026 đồng/kWh, tăng 5,68% so với giá bán điện bình quân thực hiện trong năm 2009.

Phương án 3, giá than cho sản xuất điện tăng 15% so với giá than 2009; giá điện bình quân là 1.019 đồng/kWh, tăng 4,98% so với giá bán điện bình quân thực hiện trong năm qua.