13:40 30/11/2022

Bắc Kạn bãi bỏ hàng loạt văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch

Thanh Xuân

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành văn bản thông báo về việc bãi bỏ các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch và nội dung liên quan…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo địa phương, sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã quyết định bãi bỏ các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch. Thời gian bãi bỏ kể từ ngày 24/11/2022

Cụ thể bãi bỏ 7 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ sản phẩm quy hoạch gồm:

Văn bản 5414/UBND-GTCNXD ngày 11/9/2020 về việc tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết; Văn bản 6731/UBND-GTCNXD ngày 11/11/2020 về việc tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu đầu tư của Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Onsen Fuji; Văn bản 7881/UBND-GTCNXD ngày 31/12/2020 về việc tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam; Văn bản 100/UBND-GTCNXD ngày 11/01/2021 về việc tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Sơn Hải;

Văn bản 2556/UBND-GTCNXD ngày 06/5/2021 về việc tài trợ sản phẩm quy hoạch, khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị mới đường Tây Minh Khai; Văn bản 2809/UBND-GTCNXD ngày 17/5/2021 về việc tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư; Văn bản 3332/UBND-GTCNXD ngày 07/6/2021 về việc chấp thuận tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư.

Bên cạnh đó còn có 17 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí quy hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn cũng được bãi bỏ gồm:

Chấp thuận việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch và nghiên cứu đầu tư trên của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại TP.Bắc Kạn; Chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch và nghiên cứu dự án đầu tư trên địa bàn TP.Bắc Kạn; Chấp thuận khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm; Khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tại huyện Chợ Mới; Chấp thuận khảo sát, tài trợ quy hoạch Khu dân cư mới Sông Cầu, TP.Bắc Kạn; Chấp thuận khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại huyện Chợ Mới; Chấp thuận khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại TP.Bắc Kạn;

Chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại xã Dương Quang, TP.Bắc Kạn; Chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại phường Sông Cầu, TP.Bắc Kạn; Chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại các xã Quảng Khê và xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể; Chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới; Chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới; Chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;

Chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Đồng ý tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tại khu vực hồ Bản Chang, huyện Ngân Sơn; Đồng ý tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể; Đồng ý tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Theo thống kê có 26 doanh nghiệp được tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch trên địa bàn.